Därför skilde paret sig – fullt förståeligt

Två kompisar pratar om en gemensam bekant som just har skilt sig.
– Varför fungerade inte deras äktenskap?
– Han var matematiker och hon var oberäknelig.